právne služby v oblasti obchodného, občianskeho, rodinného a pracovného práva, zakladanie obchodných spoločností, zmluvy, právne poradenstvo